Deklaracja członkowska ORP

Możemy obronić nasze prawa i wolności tylko poprzez budowę niezależnych ogólnopolskich struktur zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Wypełniając Deklarację członkowską stajemy się uczestnikami rewolucyjnego i unikalnego projektu pod nazwą Obywatelska Rzeczpospolita Polska.

Deklarację członkowską Obywatelskiej RP może wypełnić każda osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie, mieszkająca w Polsce lub zagranicą. Wypełnienie Deklaracji nie rodzi obowiązku opłacania żadnych składek, ponieważ takie nie są przewidywane.

Żadne dane osobowe z Deklaracji nie będą ujawniane. Będą wykorzystane wyłącznie do komunikacji wewnętrznej.

Partia Obywatelska Rzeczpospolita Polska jest dopiero w trakcie tworzenia. Dlatego wypełnienie Deklaracji członkowskiej jest w chwili obecnej przede wszystkim deklaracją wartości. Chcemy pod szyldem Obywatelskiej RP zgromadzić ludzi, dla których wolności i prawa obywatelskie mają fundamentalne znaczenie i dać im możliwość oddolnego zorganizowania się. Wszystkie osoby, które wypełnią Deklarację, będą brały udział w budowie struktur partii, którą mamy stworzyć wspólnie i oddolnie, zgodnie z zamieszczonym na stronie głównej projektem struktury organizacyjnej. Będą także uczestniczyły w wypracowaniu ostatecznego kształtu Statutu, Kodeksu Etyki i Programu nowej partii, bowiem teksty tych dokumentów są na razie projektami.

Poprzez internetowe wypełnienie Deklaracji tworzymy więź mailową pomiędzy ludźmi podobnie myślącymi i czującymi, co umożliwi szybką wymianę informacji z wykorzystaniem newslettera, a w przyszłości szybką konsultację z wykorzystaniem systemu głosowania internetowego.

Podstawową jednostką organizacyjną Obywatelskiej RP będzie Koło Gminne, które może być jednoosobowe. Pierwsza osoba w gminie, zarówno w kraju jak i zagranicą, wypełniająca Deklarację, inicjuje tym samym powołanie niezależnego Koła Gminnego ORP.

Koła Gminne będą powoływały Radę Powiatową i będą miały całkowitą swobodę w zakresie decyzji, co do udziału w wyborach samorządowych w 2018 roku do Rady Gminy, doboru i desygnowania kandydatów na radnych oraz wójtów lub burmistrzów, oraz zatwierdzenia i zgłoszenia list wyborczych lub poparcia innego lokalnego komitetu wyborczego.

Po wypełnieniu formularza Deklaracji członkowskiej, każdy wypełniający otrzyma, na podany w Deklaracji adres mailowy, swój indywidualny numer identyfikacyjny ID, nadany automatycznie w bazie danych. Będzie to potwierdzenie poprawnej rejestracji.

Przejdź do formularza Deklaracji.